Uncategorized

REEPRO ĐỒNG HÀNH CÙNG HỘI THẢO PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP LIÊN TỤC CPD 19/08/2023

Ngày 19/8 vừa qua, REEPRO hân hạnh đồng hành cùng Hội Kiến trúc sư TP.HCM với hội thảo phát nghề liên tục (CPD) với 2 chuyên đề chính: Chuyên đề 07/2023: TỨ QUÝ KIẾN TRÚC Chuyên đề 08/2023:  KIẾN TRÚC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT THẢI CARBON Tham gia đồng hành trong vai trò là nhà phân…

AIR
DUCT  
SOLAR