Uncategorized

REEPRO ĐỒNG HÀNH CÙNG HỘI THẢO PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP LIÊN TỤC CPD 19/08/2023

Ngày 19/8 vừa qua, REEPRO hân hạnh đồng hành cùng Hội Kiến trúc sư TP.HCM với hội thảo phát nghề liên tục (CPD) với 2 chuyên đề chính: Chuyên đề 07/2023: TỨ QUÝ KIẾN TRÚC Chuyên đề 08/2023:  KIẾN TRÚC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT THẢI CARBON Tham gia đồng hành trong vai trò là nhà phân…

REEPRO ĐỒNG HÀNH CÙNG HỘI KIẾN TRÚC SƯ TỔ CHỨC HỘI THẢO PHÁT TRIỂN NGHỀ LIÊN TỤC (CDP) DÀNH CHO KIẾN TRÚC SƯ

Ngày 11/6, hội thảo Phát triển nghề liên tục (CPD) do REEPRO đồng hành cùng Hội kiến trúc sư TP. Hồ Chí Minh tổ chức đã diễn ra thành công với 2 chuyên đề “Nhà cao tầng – từ ý tưởng đến thực tiễn” và “Nguyên lý và sự tích hợp các hệ thống cơ…

AIR
DUCT  
SOLAR