Dự án Solar

Cụm Xưởng KCN Đông Nam Á

Địa điểm

Long An

Công suất

2267kWp

Số lượng tấm pin

5202

Số lượng biến tần

32

Hình ảnh

AIR
DUCT  
SOLAR