Dự án Solar

Xưởng A KCN Thuận Đạo

Địa điểm

Long An

Công suất

674kWp

Số lượng tấm pin

1728

Số lượng biến tần

8

Hình ảnh

AIR
DUCT  
SOLAR