Dự án Solar

Xưởng B KCN Thuận Đạo

Địa điểm

Long An

Công suất

842kWp

Số lượng tấm pin

2160

Số lượng biến tần

10

Hình ảnh

AIR
DUCT  
SOLAR