Dự án Solar

Xưởng May TC Vĩnh Long

Địa điểm

Vĩnh Long

Công suất

1774kWp

Số lượng tấm pin

4032

Số lượng biến tần

14

Hình ảnh

AIR
DUCT  
SOLAR