Dự án Solar

Xưởng Bao Bì Cầu Tràm

Địa điểm

Long An

Công suất

792kWp

Số lượng tấm pin

1800

Số lượng biến tần

8; 3

Hình ảnh

AIR
DUCT  
SOLAR