Dự án Solar

Xưởng Sản Xuất Bao Bì Đức Hòa

Địa điểm

Long An

Công suất

457 kWp

Số lượng tấm pin

1026

Số lượng biến tần

3; 1

Hình ảnh

AIR
DUCT  
SOLAR