Dự án Solar

Xưởng Sản Xuất Bao Bì Long An

Địa điểm

Long An

Công suất

1025kWp

Số lượng tấm pin

2304

Số lượng biến tần

8

Hình ảnh

AIR
DUCT  
SOLAR