Dự án Solar

Showroom Gạch Đắk Lắk

Địa điểm

Đắk Lắk

Công suất

373kWp

Số lượng tấm pin

1080

Số lượng biến tần

7

Hình ảnh

AIR
DUCT  
SOLAR