Dự án Solar

Nhà Máy Thép Long An

Địa điểm

Long An

Công suất

1011kWp

Số lượng tấm pin

2592

Số lượng biến tần

12

Hình ảnh

AIR
DUCT  
SOLAR