Dự án Solar

Nhà Máy Sản Xuất Sơn

Địa điểm

Đồng Nai

Công suất

927kWp

Số lượng tấm pin

2376

Số lượng biến tần

11

Hình ảnh

AIR
DUCT  
SOLAR