Dự án Solar

Nhà Máy Sản Xuất Sợi Tam Phước

Địa điểm

Đồng Nai

Công suất

881kWp

Số lượng tấm pin

1980

Số lượng biến tần

10

Hình ảnh

AIR
DUCT  
SOLAR