Dự án Solar

Nhà Máy Sản Xuất Plastic KCN Tam Phước

Địa điểm

Đồng Nai

Công suất

473kWp

Số lượng tấm pin

1062

Số lượng biến tần

4; 4

Hình ảnh

AIR
DUCT  
SOLAR