Dự án Solar

Nhà Máy Sản Xuất Kính Ôtô

Địa điểm

Tp. HCM

Công suất

1267kWp

Số lượng tấm pin

2880

Số lượng biến tần

10

Hình ảnh

AIR
DUCT  
SOLAR