Dự án Solar

Cụm Nhà Máy Nội Thất Gỗ Tây Ninh

Địa điểm

Tây Ninh

Công suất

6054kWp

Số lượng tấm pin

15768

Số lượng biến tần

77

Hình ảnh

AIR
DUCT  
SOLAR