Dự án Solar

Nhà Máy Sản Xuất Giày Dép

Địa điểm

Long An

Công suất

2677kWp

Số lượng tấm pin

5994

Số lượng biến tần

21

Hình ảnh

AIR
DUCT  
SOLAR