Dự án Solar

Nhà Máy Sản Xuất Giày Mỹ Yên

Địa điểm

Long An

Công suất

1922kWp

Số lượng tấm pin

4230

Số lượng biến tần

15

Hình ảnh

AIR
DUCT  
SOLAR