Dự án Solar

Nhà Máy Gia Công Kim Loại Mỹ Xuân

Địa điểm

Vũng Tàu

Công suất

1021kWp

Số lượng tấm pin

2268

Số lượng biến tần

10 ; 4

Hình ảnh

AIR
DUCT  
SOLAR