Dự án Solar

Nhà Máy Sản Xuất Cao Su Nhựa KCN Tân Đô

Địa điểm

Long An

Công suất

535kWp

Số lượng tấm pin

1188

Số lượng biến tần

6

Hình ảnh

AIR
DUCT  
SOLAR