Dự án Solar

Nhà Máy Sản Xuất Bồn Nước Inox

Địa điểm

Long An

Công suất

1174kWp

Số lượng tấm pin

2898

Số lượng biến tần

9

Hình ảnh

AIR
DUCT  
SOLAR