Dự án Solar

Nhà Máy Nước Thủ Đức

Địa điểm

Tp. HCM

Công suất

879kWp

Số lượng tấm pin

2376

Số lượng biến tần

11

Hình ảnh

AIR
DUCT  
SOLAR