Dự án Solar

Nhà Máy Nước Hóc Môn

Địa điểm

Tp. HCM

Công suất

1140kWp

Số lượng tấm pin

2592

Số lượng biến tần

9

Hình ảnh

AIR
DUCT  
SOLAR