Dự án Solar

Cụm Nhà Máy Nội Thất Gỗ Bình Dương

Địa điểm

Bình Dương

Công suất

7925kWp

Số lượng tấm pin

19764

Số lượng biến tần

72

Hình ảnh

AIR
DUCT  
SOLAR