Dự án Solar

Nhà Máy Dệt May Vĩnh Tân

Địa điểm

Bình Dương

Công suất

1077kWp

Số lượng tấm pin

2448

Số lượng biến tần

8; 1

Hình ảnh

AIR
DUCT  
SOLAR