Dự án Solar

Nhà Máy Chế Biến Thực Phẩm

Địa điểm

Tp. HCM

Công suất

778kWp

Số lượng tấm pin

1728

Số lượng biến tần

6

Hình ảnh

AIR
DUCT  
SOLAR