Dự án Solar

Xưởng Sản Xuất Bao Bì Bến Lức

Địa điểm

Long An

Công suất

1893kWp

Số lượng tấm pin

4253

Số lượng biến tần

15

Hình ảnh

AIR
DUCT  
SOLAR