Dự án Solar

Kho Xưởng Tân Đức

Địa điểm

Long An

Công suất

907 kWp

Số lượng tấm pin

2016

Số lượng biến tần

7

Hình ảnh

AIR
DUCT  
SOLAR