Dự án Solar

Nhà Hàng Cảng Long An

Địa điểm

Long An

Công suất

213kWp

Số lượng tấm pin

576

Số lượng biến tần

4

Hình ảnh

AIR
DUCT  
SOLAR