Dự án Solar

Kho Hàng Tân Vạn

Địa điểm

Bình Dương

Công suất

2281Kwp

Số lượng tấm pin

5184

Số lượng biến tần

18

Hình ảnh

AIR
DUCT  
SOLAR