Dự án Solar

Kho Ngoại Quan Tân Vạn

Địa điểm

Đồng Nai

Công suất

4808kWp

Số lượng tấm pin

10800

Số lượng biến tần

40

Hình ảnh

AIR
DUCT  
SOLAR