Dự án Solar

Kho Hàng Điện Máy Bình Thuận

Địa điểm

Bình Thuận

Công suất

1140kWp

Số lượng tấm pin

2592

Số lượng biến tần

9

Hình ảnh

AIR
DUCT  
SOLAR