CÁC DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI
DO
REEPRO LÀM TỔNG THẦU EPC

CÁC DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI

Cụm Nhà Máy Nội Thất Gỗ Tây Ninh

Địa Điểm: Tây Ninh
Tổng công suất: 6054kWp

Xưởng May TC Vĩnh Long

Địa Điểm: Vĩnh Long
Tổng công suất: 1774kWp

Nhà Máy Sản Xuất Cao Su Nhựa KCN Tân Đô

Địa Điểm: Long An
Tổng công suất: 535kWp

Kho Xưởng Tân Đức

Địa Điểm: Long An
Tổng công suất: 907 kWp

Nhà Máy Sản Xuất Bồn Nước Inox

Địa Điểm: Long An
Tổng công suất: 1174kWp

Xưởng Sản Xuất Bao Bì Đức Hòa

Địa Điểm: Long An
Tổng công suất: 457 kWp

Xưởng Sản Xuất Bao Bì Bến Lức

Địa Điểm: Long An
Tổng công suất: 1893kWp

Nhà Máy Thép Long An

Địa Điểm: Long An
Tổng công suất: 1011kWp

Xưởng A KCN Thuận Đạo

Địa Điểm: Long An
Tổng công suất: 674kWp

Nhà Máy Sản Xuất Giày Mỹ Yên

Địa Điểm: Long An
Tổng công suất: 1922kWp

Xưởng B KCN Thuận Đạo

Địa Điểm: Long An
Tổng công suất: 842kWp

Xưởng Sản Xuất Bao Bì Long An

Địa Điểm: Long An
Tổng công suất: 1025kWp

AIR
DUCT  
SOLAR